1. Organizatorem konkursu jest Anna Matyja (Piktumi).
 2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie za zgodą opiekuna.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy podać swój ważny adres e-mail oraz potwierdzić go linkiem aktywacyjnym.
 4. Uczestnik konkursu może zapisać się tylko za pomocą jednego adresu mailowego.
 5. Nagrodami w konkursie są: 
  – Nagroda 1: Dostęp do KURSU NA  ANGIELSKI o wartości 299 zł (kurs angielskiego online, pakiet ECONOMY), Zestaw od Devangari Art o wartości 99 zł oraz e-book JAK OSWOIĆ ANGIELSKI o wartości 89 zł; łączna wartość nagrody to 487 zł; jest to nagroda dla pojedynczego zwycięzcy za zdobycie największej ilości punktów.
  – Nagroda 2: Dostęp do KURSU NA  ANGIELSKI o wartości 299 zł (kurs angielskiego online, pakiet ECONOMY) oraz e-book JAK OSWOIĆ ANGIELSKI o wartości 89 zł; łączna wartość nagrody to 388 zł; nagroda dla pojedynczego zwycięzcy za zdobycie drugiego miejsca.
  – Nagroda 3: 5 e-booków JAK OSWOIĆ ANGIELSKI, o wartości 89 zł każdy; jeden e-book dla jednego zwycięzcy, w sumie 5 osób wygrywa (za zdobycie kolejnych pięciu miejsc).
 6. Nie ma możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagroda fizyczna zostanie przesłana Zwycięzcy na koszt Organizatora.
 8. Pozostałe nagrody zostaną przekazane drogą elektroniczną.
 9. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości wysłanej na adres mailowy, który podał podczas zapisu do konkursu.
 10. Aby otrzymać nagrodę fizyczną, zdobywca Nagrody głównej (Nagroda 1) zobowiązany jest do dostarczenia na adres kontakt@piktumi.com danych adresowych potrzebnych do wysłania zestawu od Devangari Art;  adres dostawy (dla nagrody fizycznej, zestawu od Devangari Art) musi znajdować się na terenie Polski. Czas na dostarczenie danych adresowych to 7 dni roboczych, liczony od daty wysłania przez Piktumi e-maila z informacją o zwycięstwie.
 11. Konkurs zaczyna się w dniu 01.06.2020 o godzinie 20:00 i kończy się w dniu 07.06.2020 o godzinie 24:00.
 12. Aby wygrać w konkursie, należy zebrać jak największą liczbę punktów. Punkty zdobywa się za aktywację e-maila (jeden punkt) oraz za skorzystanie przez inne osoby z drugiego linku, wygenerowanego podczas rejestracji w konkursie, który uczestnik im udostępni. Osoby te następnie muszą zapisać się do konkursu, korzystając z otrzymanego linku. Każda osoba, która skorzysta z podanego linku i aktywuje swój e-mail, otrzyma punkt dla siebie i doda jeden punkt uczestnikowi. Przykładowo, jeżeli udostępnimy nasz link 10 osobom, a 8 z tych osób z linku skorzysta i zapisze się  do konkursu, podając swój adres e-mail, to otrzymamy 8 punktów.
 13. Każdy z uczestników konkursu może zdobyć jeszcze 3 dodatkowe punkty. Aby tego dokonać, wystarczy wejść w link, za pomocą którego zapisaliśmy się do konkursu, zejść na sam dół strony oraz wejść kolejno w trzy pola: “Posłuchaj mojego podcastu”, “Przeczytaj mojego bloga” oraz “Odwiedź stronę Devangari Art”. Po wejściu w któreś z pól, wciśnięciu przycisku “Wchodzę :)” oraz zapoznaniu się ze stroną, należy kliknąć przycisk “Complete”, co spowoduje przyznanie dodatkowego punktu.
 14. Jeśli kilka osób zdobędzie taką samą liczbę punktów, zostanie do nich wysłany, w tym samym czasie, e-mail z pytaniem konkursowym. Ten, kto pierwszy odpowie prawidłowo, wysyłając maila z odpowiedzią na adres kontakt@piktumi.com, wygrywa. 
 15. Niedozwolone jest podawanie fałszywych lub obcych adresów e-mail. Złamanie tej zasady może spowodować usunięcie z konkursu.