Polityka prywatności i pliki cookies

Dzień dobry!

Z tego dokumentu dowiesz się o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej stworzonej specjalnie dla nauki języka angielskiego: https://www.piktumi.com/

Administratorem strony jest Anna Matyja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Matyja – Piktumi z siedzibą: Nowa Iwiczna 05-515, ul. Zimowa 51/1, NIP: 8271912622 REGON: 146270798. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@piktumi.com 

1. Definicje

Poniżej znajdziesz wytłumaczenie podstawowych pojęć znajdujących się w polityce prywatności:

 1. Administrator – osoba przetwarzająca dane osobowe. Jest nią Anna Matyja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Matyja – Piktumi z siedzibą: Nowa Iwiczna 05-515, ul. zimowa 51/1, NIP: 8271912622 REGON: 146270798.

 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.

 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony

 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.

 5. Strona – platforma internetowa dostępna pod adresem: https://www.piktumi.com/

 6. Użytkownik – oznacza Ciebie, czyli każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym zawarta może być́ umowa o sprzedaży.

2. Dane osobowe

 1. Przekazujesz swoje dane osobowe za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, tj.

 1. formularza kontaktu,

 2. formularza newslettera,

 3. formularza zapisu na kurs.

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Administrator.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia konkretnych akcji w ramach poszczególnych formularzy, tj.

 1. formularza kontaktu – dane przetwarzane są w celu korespondencji z Użytkownikiem i udzielenia mu odpowiedzi na przesłane pytanie,

 2. formularza newslettera – dane przetwarzane są w celu wysyłania newslettera oraz informowania o bieżących ofertach, promocjach Administratora,

 3. formularza zapisy na kurs – dane przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz dostarczenie zakupionego produktu, wystawienia i przesłania faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego dokonany zakup.

 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz informuje, że nie udostępnia ich podmiotom trzecim.

 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, a Administrator podjął niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione.

 3. Dane osobowe, które podajesz są przechowywane przez okres:

 1. w przypadku kontaktu (korespondencji) – przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie,

 2. w przypadku subskrybentów zapisanych do newslettera – przez okres świadczenia bezpłatnej usługi rozsyłania newslettera,

 3. w przypadku klientów – przez okres realizacji umowy obejmujący także okres gwarancji, czy reklamacji.

 1. Będąc Użytkownikiem Strony masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. przenoszenia danych,

 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych brak będzie możliwości zawarcia umowy i zrealizowania zakupu w ramach Strony.

 2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych:

 1. firmie hostingowej ZENBOX Sp. z o.o. ul. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP PL 9492191021 REGON: 24288855800000 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 2. MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu wysyłania maili z informacjami o ofercie handlowej,

3. Newsletter

 1. Za pośrednictwem Strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o ofertach handlowych związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

 3. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania go, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

4. Zapis na kurs

 1. Zapisując się na kurs, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. adres e-mail.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zapisie na kurs jest wykonanie umowy.

 3. Dane podane w formularzu zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.

5 Wystawianie faktur / inne dokumenty potwierdzające zakup

 1. Jeżeli wystawiam Ci fakturę lub dokument potwierdzający zakup, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia potwierdzenia zawartej umowy.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia takiego dokumentu.

 3. Wszystkie wystawione dokumenty uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przepisami prawa.

6 Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu znajdującego się na stronie, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.


7 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

8 Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 2. kod śledzenia Google Analitycs i w celu analizy statystyk Strony.

9 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.